80 large default

Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravilo v priestoroch Kaštieľa Radoľa výstavu Trstenská keramika.

10.7-2.11.2022

Hrnčiarstvo predstavuje bohatú časť výtvarnej kultúry nášho ľudu, svedčí o jeho výtvarných tradíciách, tvorivom úsilí, nadaní a vkuse. Na Slovensku bolo jedným z najrozšírenejších remesiel od obdobia stredoveku zhruba do polovice 20. storočia. Väčšina výrobkov mala špecifické krajové a lokálne znaky v tvare výrobkov alebo ich dekóre. Medzi takúto špecifickú keramiku môžeme zaradiť aj keramiku z Oravy, resp. z Trstenej.
Pokračovateľom hrnčiarskej tradície v Trstenej je pán Ľubomír Hoľma, ktorý sa modelovaniu venuje už od základnej školy až do dnes. Ako uvádza autor výstavy pán Hoľma: „Okrem luxusnejšej mestskej keramiky bola však hrnčiarska výroba príznačnou aj pre bežné roľnícke obyvateľstvo, ktoré si svoje kuchyne zásobovalo riadom, vyrábaným skúsenými lokálnymi remeselníkmi. Nebolo však pravidlom, že sa miestna remeselná výroba preslávila natoľko, aby sa okrem dopytu zo strany obyvateľov mesta tešila aj širšiemu záujmu. Jednou z dielní, ktorej sa podarilo presláviť aj za hranicami jej regiónu, bola práve trstenská hrnčiarska dielňa. Jej dejiny ako jednej z mála pôvodných remeselných produkcií regiónu Oravy, sa píšu od 17. storočia až do súčasnosti. Výroba trstenských hrnčiarov sa sústreďovala najmä na jednoduchý úžitkový riad pre každodenné použitie. Jeho sortiment sa v priebehu storočí postupne formoval, dopĺňal a obmieňal.“

Výstava Trstenská keramika predstavuje ukážku keramiky hrnčiarskeho majstra Ľubomíra Hoľmu z Trstenej, ktorého diela sú charakteristické prevažne rastlinnými motívmi, srdiečkami, bodkami, vlnovkami, chvojinkami na tehlovočervenom alebo tmavšom podklade vo „farbe husacej krvi“. Návštevníci si na výstave môžu pozrieť úžitkovú keramiku z oravského regiónu ako napr. mliečniky (gledňaky), krčahy, krbky (krčahy s úzkym ústím), misy a misky, rôzne šálky a tiež aj ozdobnú keramiku, ba dokonca, aj hračky.

Výstava bude v Kaštieli Radoľa sprístupnená od 10.07. do 2.11.2022.
Všetci sú srdečne vítaní!

Mgr. Miroslava Jančulová

Kysucké múzeum 

 plagat trstenska keramika